Jandarma astsubay öğrenci alımı şartları başvuruları 2011

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU 2011 TANITIM BROŞÜRÜ

“JANDARMA; HER ZAMAN YURT, ULUS VE CUMHURİYETE AŞK VE SADAKÂTLE BAĞLI; TEVAZU, FEDAKÂRLIK VE FERAGAT ÖRNEĞİ BİR KANUN ORDUSUDUR.” ATATÜRK

ÜLKEMİZİN ESENLİĞİNDE PAY SAHİBİ OLMAYI,

* HALKIMIZA YAKINDAN HİZMET ETMEYİ,

* ASKERLİK MESLEĞİNİN ONURU VE GURURUNU GELECEĞE TAŞIMAYI HEDEFLEYEN GENÇLER;

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

SİZLERİ

JANDARMA SINIFI ASTSUBAY OLMAK İÇİN JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA BEKLİYORUZ.

(DİKKAT! LİSE MEZUNLARI BAŞVURAMAZ.)

Yükseköğrenimlerini tamamlamış ve tamamlamakta olan değerli gençler;

Ülkemizin yaklaşık %90′ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma astsubayı yetiştirmek üzere; Jandarma Astsubay Temel Kursuna davet ediyoruz.

Jandarma Astsubay Temel Kursu:

* Jandarma astsubay adayların; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren askerî okul kapsamında bir kurstur.

* Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabul edilenler, intibak eğitimini müteakiben Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine ve daha sonra astsubay çavuş naspedilerek Jandarma Astsubay Temel Kursuna alınırlar.

* İntibak eğitimini tamamlayan jandarma astsubay adaylanna, eğ iti m-öğreti m süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır.

* Eğitim ve öğretim programlarında yer alan derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılır ve adayların eğitimleri geliştirilir.

Jandarma Okullar Komutanlığı (Beytepe/ANKARA’da); Jandarma Subay Okulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Uzman Jandarma Okulunun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur. Çevresinde Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Adalet Akademisi ve T.E.D. Koleji bulunmaktadır.

Kursiyerlere Sağlanan İmkanlar:

> Jandarma Astsubay Temel Kursu parasız yatılı okuldur.

> Jandarma Astsubay Temel Kursunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarakyararianıriar.

Astsubay çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra astsubay çavuş aylığı alırlar.

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM

Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:

* Aylıklarına İlave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.

* Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK İmkanlarından yararlanabilmektedir.

* Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden, orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.

* Astsubayların zorunlu hizmet süresi 15 yıldır ve isteyenler bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir.

* Gerekli niteliklere sahip astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip subay olabilmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Genel Koşullar

a. T.C. Vatandaşı ve erkek olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

c. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

ç. Yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

d. Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,

e. Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

f. Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

g. Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,

ğ. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

h. Kayıt-Kabul tarihlerinde silah altında olmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak,

ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

i. Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri esnasında istenen; bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar:

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur.” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,

(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(6) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,

(7) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,

(8) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak.),

3. Yaş-Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

a. Başvuru tarihi başlangıcı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Önlisans son sınıf / mezunu adaylar için 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (28 Şubat 1986 ve daha sonra doğmuş olmak.),

(2) Lisans son sınıf / mezunu adaylar için 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (28 Şubat 1984 ve daha sonra doğmuş olmak.),

b. İlan edilen Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer almak (Ağırlık, şortlu çıplakvücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar:

a. Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-2′de belirtilen üniversitelere bağlı; TABLO-3′teki fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullardan en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç 31 Aralık 2011 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, (31 Aralık 2011 tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)

(Önlisans/lisans programlarının isimleri ve kod numaraları Giriş Sınavı Kılavuzunda TABLO-4 ve TABLO-5′te belirtilmiştir.)

b. Kaynak olarak belirlenmiş fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, lise/dengi okul öğrenimini Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-6′da kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak,

c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmak,

ç. Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

DİKKAT ! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

¦ Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurular, 28 Şubat – 09 Mart 2011 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezlerinde elektronik ortamda yapılacaktır.

¦ 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurmuş olan adaylar, başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilirler.

¦ 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurmamış adaylar ise başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.

¦ Adaylar, başvuru merkezlerini ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilir.

¦ Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Bilgi Formunu başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden temin edecektir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

¦ Adaylar, 40,00 TL olan sınav ücretini sınava başvurma süresi içerisinde ilgili banka şubelerine yatıracaktır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine giderek, T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadı ile gireceği sınavın açık adını vermesi gereklidir.

¦ Başvurudan önce sınav ücreti yatırılmış olmalıdır. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru yapılamaz.

¦ Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural geçerlidir.

¦ Başvurularını başvuru merkezinde yapacak olan tüm adaylar, özel kimlik belgesini, lise/dengi okul diplomasının bir örneğini ve doldurulmuş Aday Bilgi Formunu, mezun adaylar ise bu belgelere ilave olarak, üniversite diplomalarının bir örneğini başvuru sırasında yanlarında bulunduracaklardır. Başvuru merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur. Adayların fotoğrafları, başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktır.

¦ Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

¦ Başvuruların kabulünde, yazılı sınavın uygulanmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde, Aday Bilgi Formundaki bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlaryüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

¦ Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye ve Jandarma Okullar Komutaniığı’na posta ile gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez.

BAŞVURU MERKEZLERİ

¦ Gerekli şartları taşıdığı için Uzman Jandarma Okulu giriş sınavına da başvurmak isteyen adaylann, başvuruda sorun yaşamaması için özellikle sınavın açık adını belirterek, ilgili bankalara 40,00 TL olan Uzman Jandarma Okulu sınav ücretini yatırarak, belirtilen tarihler arasında ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

¦ Başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, adayın T.C.Kimlik Numarası ile birlikte ÖSYM’nin http://afa.vnm.osym.gov.tr internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve gerektiğinde bazı bilgilerini değiştirmesini sağlar. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalannda hem de adayın ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları yararlannadır. Yeni şifre edinmek isteyen adayların, nüfus cüzdanları ile şahsen ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarına başvurmaları ve 2,00 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekir.

¦ İnternetten başvuru yapacak adaylar da, internetten alacakları Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu çıktısını ve var olan internet erişim şifresini muhafaza edeceklerdir.

YAZILI SINAV

Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından 16 Nisan 2011 Cumartesi günü yapılacaktır. Yazılı sınav saat 09.30′da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.

Yazılı Sınav; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van il merkezlerinde yapılacaktır.

Sınavda adaylara önlisans düzeyinde çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacaktır.

Test; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Tüık Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorular ile Türkçe’yi kullanma, zihnî kapasite, düşünme ve muhakeme gücü, karar verme yeteneği ile matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır.

YAZILI SINAV

2011 Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderildiği taktirde bu belgenin aslını, özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve bir fotoğrafını yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Cevap kâğıtlarına işaretlenen cevaplar, ÖSYM’de optik okuyucuyla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış cevaplann sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Bu puan, adayın yazılı sınav puanı olacaktır.

Jandarma Astsubay Temel Eğitim kursuna girecek adaylardan; şehit, malûl gazi, muharip gazi çocuklarına, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan ayrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan en son adayın almış olduğu puanın %90′ını alan şehit, malûl gazi, muharip gazi çocukları başanlı sayılarak ikinci aşama seçme sınavlanna (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) ve Mülâkat) Jandarma Okullar Komutanlığınca çağırılacaktır.

Adaylara ÖSYM tarafından yazılı sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar yazılı sınav sonuçlarını 2011 Mayıs ayının üçüncü haftası içerisinde, şifreleri ile internet yoluyla öğrenebileceklerdir. Sonuçlarda; ikinci aşama sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon yer alacaktır. Sınav sonuçları www.osym.gov.tr ile www.jandarma.tsk.tr internet adreslerinde de yayımlanacaktır.

Sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten İtibaren en geç 10 gün İçinde,

giriş kılavuzu ekindeki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” veya fotokopisi ile ÖSYM’ye (Bilkent/ANKARA) başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine basılan tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler- ANKARA Şubesindeki 6032068-6001 numaralı hesabına 5,00 TL. yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklannı gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama sınavları, yazılı sınav sonuçlanyla birlikte belirtilecek gün ve saatte Jandarma Okullar Komutanlığında (Beytepe/ANKARA) yapılacaktır.

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylar; Jandarma Okullar Komutanlığınca 27 Haziran – 08 Tbmmuz 2011 tarihleri arasında yapılacak olan Belge İnceleme, ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülâkat Sınavına tabi tutulacak, başarılı olan adaylar, sağlık kurulu raporu için asker hastanelerinde sağlık muayenesi aşamalanndan geçecektir.

Sınavlara gelmeden önce ikinci aşama seçme sınavlannda aranan kıstaslara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve FKDT’ye önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan tüm adaylar; Yazılı Sınav Sonuç Belgesinde belirtilen tarihte ve sınava gireceği saati dikkate alarak İncek Bulvarı üzerinde Jandarma Eğitim/Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe/ANKARA adresinde 1 Numaralı Nizamiyede hazır bulunacaktır.

İkinci Aşama Seçme sınavları aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır.

Belge İnceleme (Birinci Gün): Sınavın ikinci seçim aşamasına çağrılan adaylardan istenecek belgeler incelenerek, başvuru ve giriş koşullannı taşımayan, belgeleri eksik olan adaylar elenerek sınavlann diğer aşamalanna alınmayacak, kendilerine aynca ek bir süre verilmeyecektir. Getirilecek belgeler ile belge içerikleri, internette bulunan giriş sınavı kılavuzunda açıklanmıştır. Değişiklik olduğunda www.|andarma.t8k.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Ön Sağlık Muayenesi (Birinci Gün): Adayların fiziksel görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, renk körlüğü, düztabanlık ve ağız çene yapısı yönünden sağlıkla ilgili gerekli ön koşullan taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, yetersiz bulunan adaylar elenecektir.

Flzlkf Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) (Birinci Gün): Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanacaktır. Testlerin hangi branşlarda yapılacağı ve standartları ile ilgili bilgiler Seçme Sınavları Kılavuzunda açıklanmıştır. Değişiklik olduğunda ayrıca internette yayımlanacaktır.

ön Sağlık Muayene ve FKDT’nin herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar elenecek ve diğer sınavlara alınmayacaktır.

Mül&kat (İkinci Gün): Mülâkat Komisyonunca adayla yapılacak görüşmede, adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. Jandarma Astsubay Temel Kursunu asıl ve yedek olarak kazanan adayların bu aşamadan sonra yapacakları işlemler www.|andarma.tsk.tr internet adresinde muhtemelen 11 Temmuz 2011 tarihine kadar ilan edilecektir.

Sağlık Muayenesi: Mülâkat sonucunda Jandarma Astsubay Temel Kursunu asıl ve yedek olarak kazanan adaylar, muhtemelen 07 Eylül 2011 tarihinden itibaren, Jandarma Okullar Komutanlığına bizzat başvurarak 07-16 Eylül 2011 tarihleri arasında asker hastanelerine sağlık muayenesi için sevk edilirler. Adayların 07-30 Eylül 2011 tarihleri arasında sağlık muayenesi sonucunda “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık kurul raporunu alması gerekmektedir.

DİĞER BİLGİLER

Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Okullar Komutanlığının, başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralanndan ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA

Telefon: 0 (312)29880 50 (Çok Hatlı Santral)

Internet Adresi: www.osym.gov.tr

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI

Adres: Jandarma Okullar Komutanlığı

İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe/ANKARA

Telefon: (0312)464 5106 (Saat08.00-17.30 arası)

Internet Adresi: www.jandarma.tsk.tr

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Akbank

(Şube ve internet bankacılığı)

T. Garanti Bankası, (Sadece Internet Bankacılığı)

ADAYLARIN ÖSYM’DEN ALMIŞ OLDUKLARI HİZMET KARŞILIĞINDA PARA YATIRMALARI GEREKEN BANKA HESAP NUMARASI

T.C. Ziraat Bankası Ankara – Güvenevler Şubesi Hesap No: 6032068-5001

YAŞ-BOY-KİLO TABLCSU

YAŞ- BOY-KİLO TABLOSU
DOĞUM YILI     YAŞ     BOY EN AZ (CM)     AĞIRLIK EN AZ (KG)     AĞIRLIK EN FAZLA (KG)     AÇIKLAMALAR
1994     17     166     51     71     1993 ve 1994 d o ğ um l u ve 168 cm.den uzun olan adaylar da aşağıdaki tabloya tabidir.
1993     18     167     52     72
1992-1984     19-27     168     AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

BOY-KİLO TABLOSU
BOY (CM.)     AĞIRLIK EN AZ (KG.)     A Ğ IRLIK EN FAZLA (KG.)     BOY (CM.)     AĞIRLIK EN AZ (KG.)     A Ğ IRLIK EN FAZLA (KG.)
168 (EN AZ)     54     73     190     69     94
169     54     74     191     70     95
170     55     75     192     70     96
171     56     76     193     71     97
172     56     77     194     72     98
173     57     78     195     72     99
174     58     79     196     73     100
175     58     80     197     74     101
176     59     81     198     75     102
177     60     81     199     75     103
178     60     82     200     76     104
179     61     83     201     77     105
180     62     84     202     78     106
181     62     85     203     78     107
182     63     86     204     79     108
183     64     87     205     80     109
184     64     88     206     81     110
185     65     89     207     81     111
186     66     90     208     82     112
187     66     91     209     83     114
188     67     92     210     84     115
189     68     93            

DİKKAT ! Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.

LİSE VE DENGİ OKUL TALERİ İLE KODLARI
KODU     ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ     KODU     ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ
LİSELER     ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
11017     Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan     54012     Endüstri Meslek Lisesi
Liseler)     54029     Anadolu Meslek Lisesi
11025     Özel Lise     54045     Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
11033     Anadolu Lisesi (Yab.Dille Öğretim Yapan     54053     Gemi Yapı Meslek Lisesi
    Resmi Liseler)     54061     Kimya Meslek Lisesi
11041     Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise     54078     Matbaa Meslek Lisesi
11058     Fen Lisesi     54086     Motor Meslek Lisesi
11066     Özel Fen Lisesi     54094     Yapı Meslek Lisesi
11106     Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program     54142     Tekstil Meslek Lisesi
Uygulayan L.)     54167     Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
11122     Sosyal Bilimler Lisesi     54175     Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
11139     Spor Lisesi     54183     Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER     54207     Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
30028     Lise Programı     KIZ MESLEK LİSELERİ
30036     Endüstri Meslek Lisesi Programı     55017     Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30044     Kız Meslek Lisesi Programı     55025     Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30052     Ticaret Meslek Lisesi Programı     55058     Tekstil Meslek Lisesi
30077     Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)     55066     Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
30085     Anadolu Meslek Lisesi Programı     55082     Seramik Meslek Lisesi
30093     Teknik Lise Programı (Kız Teknik)     55188     Anadolu Seramik Meslek Lisesi
30109     Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)     55155     Turizm Anadolu Meslek L.(Kız Teknik)
30117     Anadolu Teknik Lisesi Prg. (Erkek Teknik)     55228     Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
30125     Sağlık Meslek Lisesi Programı     56013     Sağlık Meslek Lisesi
GÜZEL SANATLAR LİSESİ     56021     Özel Sağlık Meslek Lisesi
40015     Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     56038     Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
40023     Güzel Sanatlar Lisesi     56046     Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi
ÖĞRETMEN LİSELERİ     56102     Veteriner Sağ.Tek.Mes.L./Vet.Sağ.Mes.L.
50019     Öğretmen Lisesi     56119     Laborant Meslek Lisesi
50027     Anadolu Öğretmen Lisesi     56127     Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
TİCARET MESLEK LİSELERİ     OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
52011     Ticaret Meslek Lisesi     57018     Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52028     Anadolu Ticaret Meslek Lisesi     57026     Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52036     Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi     57034     Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52052     Özel Ticaret Meslek Lisesi     57067     Özel And.Otelcilik ve Turizm Meslek L.
TEKNİK LİSELER     DİĞER MESLEK LİSELERİ
53016     Teknik Lise (Erkek Teknik)     80013     Adalet Meslek Lisesi
53024     Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)     80021     Denizcilik Meslek Lisesi
53032     Anadolu Gazetecilik Lisesi     80038     Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
53049     İnşaat Teknik Lisesi     80054     Maliye Meslek Lisesi
53057     Kimya Teknik Lisesi     80079     Spor Meslek Lisesi
53065     Meteoroloji Teknik Lisesi     80087     Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53073     Motor Teknik Lisesi     80095     Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
53081     Teknik Lise (Kız Teknik)     80119     Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53098     Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik)     80127     Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53105     Ziraat Teknik Lisesi     80143     Meteoroloji Meslek Lisesi
53113     Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)     80151     Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
53121     Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)     80168     Anadolu İletişim Meslek Lisesi
53138     Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)     80176     Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53146     Özel Anadolu Teknik Lisesi     80192     Anadolu Tarım Meslek Lisesi
53154     Anadolu Tekstil Teknik L.(Erkek Teknik)     80208     Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

DİKKAT! Tablodaki liseler dışında, başka liselerden mezun olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !